Hoe oud moet ik zijn voor ik rijles mag nemen en rijexamen mag doen voor mijn autorijbewijs?

U mag vanaf 16,5 jaar rijles nemen voor uw autorijbewijs. Vanaf 17 jaar mag u praktijkexamen doen. 

Autorijlessen vanaf 16,5 jaar

Vanaf 16,5 jaar mag u starten met het volgen van autorijlessen. Ook mag u met 16,5 jaar een tussentijdse toets afleggen.

Voorheen was de minimumleeftijd 18 jaar. Jongeren mogen nu eerder rijlessen nemen en rijexamen doen dankzij 2toDrive.

Overgangssituatie voor begeleid rijden

Was je op 1 november 2017 nog geen 16? Dan mag je starten met theorielessen, maar je mag nog geen theorie-examen doen. Dit mag zodra begeleid rijden definitief is ingevoerd.

De proef 2toDrive liep tot en met oktober 2017. Begeleid rijden wordt ingevoerd in de wet. Deze wet gaat waarschijnlijk begin 2018 in.

Rijexamen vanaf 17 jaar

Om praktijkexamen te doen bij het CBR moet u 17 jaar zijn. Voorwaarde is dat u:

Als u slaagt voor het examen, kunt u een rijbewijs aanvragen bij het gemeentehuis.

Tot 18 jaar rijden met een coach

Jongeren onder 18 jaar mogen alleen rijden met een coach. Ook moeten zij altijd een begeleiderspas bij zich hebben. Op die pas staan de namen van de coaches. Jongeren van 17 jaar kunnen pas een autorijbewijs (B) aanvragen als zij ook een begeleiderspas hebben aangevraagd. Zonder begeleiderspas mag u vanaf 18 jaar uw rijbewijs aanvragen bij het gemeentehuis.