Beslisnota bij Kamerbrief interim auditrapport ADR 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief interim auditrapport ADR 2023