Beslisnota bij Kamerbrief over bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies Generiek platform voor Document- en Archiefbeheer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies Generiek platform voor Document- en Archiefbeheer