Opheffingsbesluit CBI

Opheffingsbesluit van het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI).