Aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Doorlichting Agentschap Telecom’

Aanbiedingsbrief van de directie Financieel-economische Zaken van het ministerie van EZ bij het rapport 'Doorlichting Agentschap Telecom'.