Aanbieding doorlichting agentschap FMHaaglanden

Aanbiedingsbrief van de directie Begrotingszaken gezamenlijk met de directie Financieel-Economische Zaken van BZK bij het doorlichtingsrapport FMHaaglanden.