Aanbiedingsbrief bij Doorlichtingsrapport Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)/ Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

De doorlichting van BPR is door de directie Begrotingszaken van het ministerie van Financiën in samenwerking met de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerd en kort geleden afgerond. In deze brief worden de gezamenlijke aanbevelingen kenbaar gemaakt.

Aanbiedingsbrief bij Doorlichtingsrapport Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)/ Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) (PDF | 2 pagina's | 84 kB)