Agentschappen in beeld

In 2014 voerden 38 agentschappen het beleid van de rijksoverheid uit. Agentschappen leveren daarmee een grote en belangrijke bijdrage.

De te downloaden poster 'Agentschappen in beeld 2014' geeft onder andere weer:

  • dat er bijna 48.000 mensen (in FTE) bij agentschappen werkzaam zijn;
  • dat de omzet van alle agentschappen bij elkaar € 10,2 miljard bedraagt;
  • hoe de omzet en FTE’s zijn verdeeld over de departementen en individuele agentschappen;
  • dat de drie grootste agentschappen samen een relatief aandeel van 59% hebben in de totale omzet;
  • hoe de omzet van de agentschappen zich heeft ontwikkeld;
  • welke agentschappen zijn doorgelicht.

De in de poster opgenomen informatie is onder meer afkomstig uit de departementale jaarrekeningen 2014.

De onderliggende informatie is eveneens als open data en interactieve infographic opgenomen.