Overzicht actieve afwijkingen van de Regeling agentschappen

Dienstonderdelen van ministeries die als agentschap willen werken, moeten voldoen aan de voorwaarden in de Regeling agentschappen (Staatscourant 2012, nr 20668). In bijzondere gevallen kan met voorafgaande schriftelijke instemming van de minister van Financiën worden afgeweken van deze regeling. De actieve afwijkingen zijn opgenomen in dit overzicht.

Overzicht actieve afwijkingen van de Regeling agentschappen (PDF | 2 pagina's | 67 kB)