Strategisch Leveranciersmanagement Rijk voor IBM en Red Hat

Het Strategisch Leveranciersmanagement (SLM) Rijk IBM en Red Hat verbindt Rijksorganisaties en bundelt de krachten, maakt gezamenlijke ontwikkeling van kennis en kunde mogelijk en levert inzicht in de producten, diensten en technologische ontwikkelingen bij de leveranciers. SLM Rijk IBM en Red Hat richt zich op het creëren en verzilveren van kansen op het gebied van verbetering en vernieuwing van gemeenschappelijk gebruikte ICT voorzieningen. 

SLM Rijk IBM en Red Hat realiseert dit onder meer door in centrale kaders met IBM en Red Hat verbeterde voorwaarden af te spreken, risico’s te verminderen, innovatie te faciliteren en kosten te besparen. 
SLM Rijk IBM en Red Hat is onderdeel van het Rijksinkoopstelsel en toegewezen aan de Belastingdienst. 

Neem voor meer informatie contact op met:
Belastingdienst
Strategisch Leveranciersmanagement Rijk IBM en Red Hat 
Email: slmibmenrhrijk@belastingdienst.nl