Bestuurskosten ministerie van EZK oktober 2023

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Bestuurskosten ministerie van EZK oktober 2023