Bestuurskosten ministerie van Algemene Zaken oktober 2023

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken (AZ).

Bestuurskosten ministerie van Algemene Zaken oktober 2023