Doorlichting CIBG

Dit rapport gaat in op de manier waarop vorm is gegeven aan het agentschapmodel, de doelmatigheid, de financiering en de toekomst van het CIBG.

Doorlichting CIBG (PDF | 50 pagina's | 505 kB)