Doorlichtingsrapport Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

Dit rapport geeft inzicht in het functioneren van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, doelmatigheid en bekostiging.

Doorlichtingsrapport Dienst Publiek en Communicatie (DPC) (PDF | 36 pagina's | 495 kB)