Doorlichtingsrapport College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Rapport over het functioneren van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer en doelmatigheidsbevordering.