Doorlichting RWS

De doelstelling van de doorlichting van Rijkswaterstaat (RWS) is in zijn algemeenheid: het geven van inzicht in het functioneren van RWS in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, bekostiging en doelmatigheidsbevordering.

Doorlichting RWS (PDF | 30 pagina's | 485 kB)