Doorlichting Nationaal Archief

De doelstelling van de doorlichting van het Nationaal Archief (NA) is in het algemeen: inzicht geven in het functioneren van het NA in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, doelmatigheidsbevordering en bekostiging.

Doorlichting Nationaal Archief (PDF | 24 pagina's | 496 kB)