Doorlichting agentschappen JenV

In de afgelopen jaren hebben onze ministeries gezamenlijk de agentschappen van het ministerie van Justitie en Veiligheid doorgelicht. De doorlichtingen betreffen de agentschappen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Justis), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Doorlichting agentschappen JenV (PDF | 12 pagina's | 7,7 MB)