Doorlichting Paresto

Dit rapport is een doorlichting van het agentschap Paresto is in zijn algemeenheid: het geven van inzicht in het functioneren van Paresto in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, doelmatigheidsbevordering en bekostiging.

Doorlichting Paresto (PDF | 22 pagina's | 607 kB)

Het agentschap Paresto (Paarse Restauratieve Organisatie) is per 1 januari 2005 opgericht. De cateringdienstverlening van Defensie is hiermee gecentraliseerd.