Doorlichting Paresto

Dit rapport is een doorlichting van het agentschap Paresto is in zijn algemeenheid: het geven van inzicht in het functioneren van Paresto in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, doelmatigheidsbevordering en bekostiging.

Het agentschap Paresto (Paarse Restauratieve Organisatie) is per 1 januari 2005 opgericht. De cateringdienstverlening van Defensie is hiermee gecentraliseerd.