Doorlichting Nederlandse Emissieautoriteit

De doorlichting van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is in zijn algemeenheid: het geven van inzicht in het functioneren van het NEa in het licht van de Regeling agentschappen.

Doorlichting Nederlandse Emissieautoriteit (PDF | 21 pagina's | 464 kB)

Het betreft de gebieden 

  • governance
  • financieel beheer
  • doelmatigheidsbevordering.