Hoofdlijnen auditrapporten ADR 2017

Notitie van de Auditdienst Rijk (ADR) over het rijksbrede beeld bij de uitgebrachte auditrapporten in 2017. Ook gaat de notitie in op de aandachtspunten voor 2018.