Evaluatieonderzoek visitatiestelsel SVWN

De Auditdienst Rijk heeft de accreditatieverlening door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) onderzocht op onafhankelijkheid, deskundigheid en kostenbeheersing. De SVWN accrediteert visitatiebureaus die door woningcorporaties kunnen worden geselecteerd om visitaties uit te voeren.

Evaluatieonderzoek visitatiestelsel SVWN (PDF | 44 pagina's | 1,9 MB)