ADR reviews bij accountants van door BZK gesubsidieerde instellingen

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de accountantscontroles bij 7 instellingen die subsidie ontvingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

ADR reviews bij accountants van door BZK gesubsidieerde instellingen (PDF | 19 pagina's | 855 kB)