Onderzoeksrapport bevindingen kwaliteit accountantscontrole SiSa 2019

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van de accountantscontrole betreffende de Single information, Single audit (SiSa) middelen.

Onderzoeksrapport bevindingen kwaliteit accountantscontrole SiSa 2019 (PDF | 21 pagina's | 452 kB)

SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed. Alle specifieke uitkeringen worden verantwoord in de SiSa-verantwoording die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening van de desbetreffende decentrale medeoverheid.