Rapport Proces Meldplicht Datalekken DUO

De ADR is gevraagd middels een onderzoek inzicht te geven in eventuele tekortkomingen in het proces van “meldplicht datalekken”. Het algemene beeld is dat DUO het proces rondom de meldplicht datalekken afdoende heeft ingericht overeenkomstig de Handreiking Autoriteit Persoonsgegevens. Op onderdelen zijn verbeteringen aan te brengen, maar er is geen sprake van tekortkomingen.

Rapport Proces Meldplicht Datalekken DUO (PDF | 19 pagina's | 2,0 MB)