Auditrapport 2021 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in jaarverslagen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht. Het gaat om de jaarverslagen Koninkrijksrelaties (hoofdstuk IV van de Rijksbegroting), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstuk VII van de Rijksbegroting), Gemeentefonds (hoofdstuk B van de Rijksbegroting), Provinciefonds (hoofdstuk C van de Rijksbegroting) en BES-fonds (hoofdstuk H van de Rijksbegroting).