Auditrapport 2021 Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (hoofdstuk IIB van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.