Auditrapport 2021 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

De Auditdienst Rijk benoemt in deze rapportage de relevante bevindingen en aandachtspunten vanuit de controlewerkzaamheden bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van 2021.