Auditrapport baten-lastenagentschap Rijksvastgoedbedrijf 2021

De Auditdienst Rijk benoemt in deze rapportage de bevindingen en aanbevelingen vanuit de controle van het financieel jaarverslag 2021 van het Rijksvastgoedbedrijf.