Interim auditrapport baten-lastenagentschap Rijksvastgoedbedrijf 2022

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over bevindingen tot nu toe vanuit de controle van het financieel en materieel beheer 2022 van het Rijksvastgoedbedrijf.

Definitieve bevindingen worden in maart 2023 gerapporteerd in het samenvattende auditrapport 2022, de definitieve bevindingen kunnen daarom afwijken van de tussentijdse uitkomsten.