Interim-auditrapport 2022 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In dit rapport doet de Auditdienst Rijk (ADR) tussentijds verslag van de uitkomsten van de werkzaamheden die de ADR over het jaar 2022 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft verricht.