Evaluatie Auditdienst Rijk (ADR)

Het ministerie van Financiën heeft op grond van het Besluit Auditdienst Rijk een externe onderzoeker gevraagd om de Auditdienst Rijk (ADR) te evalueren. De evaluatie geeft inzicht in de organisatie van de ADR en de uitvoering van haar taken, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de onderwerpen governance, toegevoegde waarde, kwaliteit van het primaire proces en talentontwikkeling.

Evaluatie Auditdienst Rijk (ADR) (PDF | 26 pagina's | 10,7MB)

De evaluatie constateert dat zowel de taakuitoefening als de organisatie van de ADR een stabiel en goed functionerend geheel vormt. Daarnaast geeft het rapport aanbevelingen om zowel de taakuitvoering als de organisatie en de governance te verbeteren. In de managementreactie wordt door het ministerie van Financiën op de evaluatie en de aanbevelingen gereageerd.