HVP-controle

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan bij het ministerie van Financiën om vast te stellen of aan de gestelde eisen voor het eerste betaalverzoek voor het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) wordt voldaan. De ADR constateert dat de onderzochte mijlpalen en doelstellingen volledig en juist zijn en dat de procesbeschrijving een goed beeld geeft van hoe het proces binnen het ministerie van Financiën is ingericht. Het ministerie van Financiën heeft geen investeringsmaatregelen in het HVP en derhalve is hier geen onderzoek naar gedaan.

HVP-controle