Assurancerapport Audit PPS Den Haag 2022

Het facilitair beheer van het rijkskantoor aan de Korte Voorhout 7 in Den Haag is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel Publiek-Private Samenwerking (PPS). De prestatie-eisen waaraan de private partij moet voldoen, zijn vastgelegd in de Outputspecificaties (OS) welke een onderdeel is van de DBFMO-overeenkomst. De prestatie-eisen zijn uitgewerkt in een contractueel vastgesteld monitoringsplan en nader geconcretiseerd in een geautomatiseerd registratiesysteem. Gezien het belang van een integer en betrouwbaar systeem wordt het totale monitoringsproces (melding - registratie - afhandeling, facturatie inclusief de werking van het registratiesysteem) jaarlijks geaudit.

Assurancerapport Audit PPS Den Haag 2022