Assurancerapport studentenreisrecht 2023

De Auditdienst Rijk (ADR) is gevraagd om een assurancerapport op te leveren over de gepresenteerde gemiddelde aantallen reisrechthouders 2023. De ADR heeft daarop een goedkeurend oordeel gegeven.

Assurancerapport studentenreisrecht 2023