Kwaliteitsonderzoek Auditdienst Rijk over 2022

Op grond van de beroepsregels dient de Auditdienst Rijk (ADR) periodiek extern te worden getoetst op de naleving van de regels van de beroepsorganisaties. Dit gebeurt namens de 3 beroepsorganisaties (NBA, NOREA een IIA/NL) door het Samenwerkingsverband Kwaliteitsonderzoek Overheidsauditors (KOA). Het bestuur van KOA heeft de uitkomst van het kwaliteitsonderzoek Auditdienst over het jaar 2022 opgeleverd. De managementreactie van de ADR is als bijlage 3 in het rapport opgenomen.

Kwaliteitsonderzoek Auditdienst Rijk over 2022