Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen ministerie van IenW, Inspectie Leefomgeving en ADR over behandeling van een klacht

Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie tussen het ministerie van IenW, de Inspectie Leefomgeving en de Auditdienst Rijk (ADR) over de behandeling van een klacht van 21 oktober 2021. Het gaat over de documenten in de periode van 21 oktober 2021 tot en met 8 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen ministerie van IenW, Inspectie Leefomgeving en ADR over behandeling van een klacht