Hoe vertaal ik de namen van de ministeries?

U vindt hier de vertalingen van de ministeries in de Engelse, Duitse, Franse en Spaanse taal.

Namen ministeries in het Engels, Duits, Frans en Spaans
Ministerie Engels Duits Frans Spaans
Ministerie van Algemene Zaken Ministry of General Affairs Ministerium für allgemeine Angelegenheiten Ministère des Affaires Générales Ministerio de Asuntos Generales
Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Ministère des Affaires étrangères Ministerio de Asuntos Exteriores
Ministerie van Justitie en Veiligheid Ministry of Justice and Security Ministerium für Justiz und Sicherheit Ministère de la Justice et de la Sécurité Ministerio de Justicia y Seguridad
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministry of the Interior and Kingdom Relations Ministerium für Inneres und Königreichs­beziehungen Ministère de l'Intérieur et des Relations au sein du Royaume Ministerio del Interior y de Relaciones del Reino
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministry of Education, Culture and Science Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia
Ministerie van Financiën Ministry of Finance Ministerium der Finanzen Ministère des Finances Ministerio de Hacienda
Ministerie van Defensie Ministry of Defence Ministerium der Verteidigung Ministère de la Défense Ministerio de Defensa
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministry of Infrastructure and Water Management Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft Ministère de l’Infrastructure et de la Gestion de l’eau Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua
Ministerie van Economische Zaken Ministry of Economic Affairs Ministerium für Wirtschaft Ministère des Affaires économiques Ministerio de Economía
Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Ministry of Agriculture, Fisheries, Food Security and Nature Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei, Ernährungssicherheit und Natur Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de la Sécurité alimentaire et de la Nature Ministerio de Agricultura, Pesca, Seguridad Alimentaria y Naturaleza
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministry of Social Affairs and Employment Ministerium für Soziales und Arbeit Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministry of Health, Welfare and Sport Ministerium für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport Ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deportes
Ministerie van Asiel en Migratie Ministry of Asylum and Migration  Ministerium für Asyl und Migration Ministère de l’Asile et des Migrations Ministerio de Asilo y Migración
Ministerie van Klimaat en Groene Groei Ministry of Climate Policy and Green Growth Ministerium für Klima und grünes Wachstum Ministère du Climat et de la Croissance verte Ministerio de Clima y Crecimiento Verde
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Ministry of Housing and Spatial Planning Ministerium für Wohnungswesen und Raumordnung Ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire Ministerio de Vivienda y Urbanismo