Nota van wijziging bij Verzamelwet IenW 2019

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019. Het wetsvoorstel houdt verband met wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van de Arbeidstijdenwet.