Besluit ruimtelijke ordening aanpassing ladder voor duurzame verstedelijking

Besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening. Het besluit houdt verband met de aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking.