Gezonde plannen

 Gezonde plannen (PDF | 49 pagina's | 382 kB)

In deze publicatie vindt u informatie voor bestuurders en ambtenaren van ruimtelijke ordening en bouwen, milieu, gezondheid en welzijn.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • kader;
  • een gezonde omgeving;
  • planprocessen en instrumenten;
  • instrumentenbeschrijvingen;
  • instrumentenoverzichten.

Datum van uitgave: november 2008 / bestelcode: 8360