Een kennismaking met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Handreiking voor beleidsmakers om aan de slag te gaan met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Ook geeft de brochure inforamtie over de mogelijkheden en de meerwaarde van de analyse.