Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

In de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (PDF | 136 pagina's | 8,3 MB)