Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven

Bestuurlijke intentieverklaring van de partijen behorende tot  de Noordelijke Randstad, de Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven.