Grond voor transities - Verkenning grondbeleid ten behoeve van landbouw, energie en wonen

Onderzoek actief gronddbeleid Grond voor transities. Resultaten van een verkenning naar actief grondbeleid ten behoeve van de woningbouwopgave, energietransitie en landbouwtransitie.