Start ontwikkeling 438 (studenten)woningen op Kronenburg

Het Rijk wil samen met de gemeente Amstelveen de leefbaarheid verbeteren op locatie Kronenburg door de bouw van 438 betaalbare studentenwoningen mogelijk te maken. De ministers De Jonge en Harbers hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke ontwikkeling van de locatie. Het betreft een eerste fase van de transformatie van dit gebied naast studentencampus Uilenstede. 

Voor de locatie Kronenburg in Amstelveen is al geruime tijd de intentie om woningen te ontwikkelen die de leefbaarheid van het gebied versterken. Bovendien staat de regio Amsterdam voor een grote opgave op het gebied van (studenten-)woningbouw. De gemeente Amstelveen en het Rijk zetten nu in op de ontwikkeling van ongeveer 438 (studenten)woningen die de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied verbetert.

Dit aantal kan worden aangevuld met short-stay woningen, voor bewoning niet langer dan 6 maanden. Hierbij is afgesproken dat door de toepassing van inzichten van geluidadaptief bouwen, het uitvoeren van tussenevaluaties en monitoring onderzocht wordt of verdere gebiedsontwikkeling mogelijk is.  

Volgende stappen

Het nieuwe concept(plan) moet zowel economisch als financieel haalbaar zijn. Zodra het is uitgewerkt, zal het LuchthavenIndelingbesluit Schiphol (LIB) worden aangepast. De inzet van het Rijk is om deze wetswijziging zoveel mogelijk parallel te laten lopen met de vereiste (planologische) procedures. De komende periode zullen de afspraken verder worden uitgewerkt tot een concreet plan voor de eerste fase van de ontwikkeling op Kronenburg.