Heb ik als Nederlandse inwoner inspraak op gebiedsontwikkeling in de Duitse grensstreek?

Als bewoner van de grensstreek heeft u te maken met gebiedsontwikkelingen aan de Duitse kant van de grens. Zoals plannen voor windmolens, intensieve veehouderijbedrijven, energiecentrales of nieuwe (spoor)wegen. U kunt hierover meepraten. Bijvoorbeeld door bezwaar te maken tegen bepaalde ontwikkelingen bij de bevoegde overheid. Dat kan een Duitse deelstaat zijn, zoals Noordrijn-Westfalen. Of een Duitse gemeente.

Informatie inwinnen over gebiedsontwikkeling

Wilt u weten welke plannen de Duitse overheid heeft voor een gebied? Dan kunt u informatie inwinnen. De bevoegde overheid maakt de plannen meestal bekend in lokale Duitse dagbladen. En op de eigen website.

Heeft de uitvoering van Duitse plannen of projecten grote effecten op de leefomgeving in Nederland? Dan moet de overheid deze plannen ook in Nederlandse lokale kranten bekend maken.

Inspraak gebiedsontwikkeling in grensstreek

Voordat een bevoegde overheid definitieve beslissingen neemt over ruimtelijke ontwikkelingen moet er inspraak zijn. U kunt meepraten door:

  • uw ideeën te melden (zienswijze in te dienen) bij de bevoegde overheid;
  • bezwaar te maken bij de bevoegde overheid.

De zienswijze en het bezwaar kunt u schriftelijk of mondeling bekend maken. U moet dit wel binnen een bepaalde tijd doen.

Voor meer informatie kunt u de brochure Ruimtelijke ontwikkelingen in Duitsland: Wat kan ik doen? raadplegen. Bij de brochure staan links naar meer informatie.

Inspraak Duitse inwoner op gebiedsontwikkeling in Nederlandse grensstreek

Als bewoner van de grensstreek heeft u te maken met gebiedsontwikkelingen aan beide kanten van de grens. Gebiedsontwikkelingen in Nederland kunnen gevolgen hebben voor de leefomgeving in Duitsland. Ook dan kunt u meepraten voordat het bevoegde gezag een definitieve beslissing neemt.

Voor meer informatie kunt u de brochure Planungs- und Bauvorhaben in den Niederlanden: Was kann ich tun? raadplegen. Bij de brochure staan links naar meer informatie.