Heb ik inspraak in gebiedsontwikkeling?

In uw leefomgeving heeft u te maken met gebiedsontwikkelingen. Bijvoorbeeld plannen voor windmolens, intensieve veehouderijbedrijven, energiecentrales of nieuwe (spoor)wegen. U kunt hierover meepraten. Bijvoorbeeld door bezwaar te maken tegen bepaalde ontwikkelingen bij de bevoegde overheid. Dit kan een gemeente zijn of de provincie. Woont u in Nederland in de grensstreek met Duitsland? Dan heeft u ook inspraak bij de gebiedsontwikkeling in Duitland. En als u in Duitsland woont, heeft u ook inspraak bij de gebiedsontwikkeling in Nederland.

Informatie inwinnen over gebiedsontwikkeling

Wilt u weten welke plannen de overheid heeft voor een gebied? Dan kunt u informatie inwinnen. De bevoegde overheid maakt de plannen meestal bekend in lokale dagbladen en op de eigen website. Ook kunt u de nieuwe ontwikkelingen volgen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak gebiedsontwikkeling in Nederland

Voordat een bevoegde overheid definitieve beslissingen neemt over ruimtelijke ontwikkelingen moet er inspraak zijn. U kunt meepraten door:

  • uw ideeën te melden (zienswijze in te dienen) bij de bevoegde overheid;
  • bezwaar te maken bij de bevoegde overheid.

De zienswijze en het bezwaar kunt u schriftelijk of mondeling bekend maken. U moet dit wel binnen een bepaalde tijd doen.

Brochure over inspraak gebiedsontwikkeling

Voor meer informatie kunt u de brochure Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: Wat kan ik doen? raadplegen. Bij de brochure staan links naar meer informatie.

Inspraak gebiedsontwikkeling Duitsland voor Nederlandse inwoners

Als bewoner van de grensstreek heeft u te maken met gebiedsontwikkelingen aan beide kanten van de grens. Gebiedsontwikkelingen in Duitsland kunnen gevolgen hebben voor de leefomgeving in Nederland. Ook dan kunt u meepraten voordat het bevoegde gezag een definitieve beslissing neemt.

Voor meer informatie kunt u de brochure Ruimtelijke ontwikkelingen in Duitsland: Wat kan ik doen? raadplegen. Bij de brochure staan links naar meer informatie.

Inspraak gebiedsontwikkeling Nederland voor Duitse inwoners

Als bewoner van de grensstreek heeft u te maken gebiedsontwikkelingen aan beide kanten van de grens. Gebiedsontwikkelingen in Nederland kunnen gevolgen hebben voor de leefomgeving in Duitsland. Ook dan kunt u meepraten voordat het bevoegde gezag een definitieve beslissing neemt.

Meer hierover staat in de brochure Planungs- und Bauvorhaben in den Niederlanden: Was kann ich tun? Bij de brochure staan links naar meer informatie.