Waar kan ik schadevergoeding aanvragen na planschade?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als een gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt schadevergoeding aanvragen bij uw gemeente.

Recht op planschade

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
  • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

Verzoek om schadevergoeding indienen

U vraagt de schadevergoeding aan bij uw gemeente. Een planschadeprocedure kan enkele jaren duren.