Wanneer kan ik een maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) inzetten?

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een hulpmiddel om besluiten te nemen over ingrijpende ruimtelijke projecten.

Wie kan een mkba inzetten?

Iedereen kan een mkba inzetten: van de overheid tot belangenorganisaties en bedrijven. Bij grote projecten die de toekomst van een gebied bepalen is de MKBA verplicht. Bijvoorbeeld bij de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Wanneer mkba uitvoeren?

Het is zinvol om een mkba uit te voeren als:

  • een project of maatregel veel of grote gevolgen heeft voor burgers of het milieu;
  • er verschillende alternatieven zijn voor de maatregel;
  • er discussies zijn over ruimtelijke plannen (de MKBA kan in dat geval meer informatie opleveren);
  • (belangen)organisaties willen controleren of hun belangen (zoals natuur en veiligheid) genoeg zijn meegerekend.

Voordelen van mkba

Inzet van een MKBA heeft 2 voordelen:

  • beleidsmakers kijken objectief naar nieuwe projecten;
  • het besluit is beter te begrijpen door buitenstaanders.